Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 26. jūnija spriedums – BM/ECB

(lieta F-106/11) 1

Civildienests – ECB personāls – Disciplinārlieta – Disciplinārsods – Rakstveida rājiens

Tiesvedības valoda angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: BM (Frankfurte pie Mainas, Vācija) (pārstāvji L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka (ECB) (pārstāvji sākotnēji P. Embley, M. López Torres un E. Carlini, pārstāvji, vēlāk – M. López Torres un E. Carlini, pārstāves, kam palīdz B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt ECB Cilvēkresursu, budžeta un organizācijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieka lēmumu izteikt prasītājam rājienu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

BM sedz savus un atlīdzina Eiropas Centrālās bankas tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 25, 28.1.2012., 68. lpp.