Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 26 juni 2013 – BM/ECB

(Zaak F-106/11)1

„Openbare dienst – Personeel van ECB – Tuchtprocedure – Tuchtmaatregel – Schriftelijke berisping”

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: BM (Frankfurt am Main, Duitsland) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank (ECB) (vertegenwoordigers: aanvankelijk P. Embley, M. López Torres en E. Carlini, gemachtigden, vervolgens M. López Torres en E. Carlini, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de adjunct directeur-generaal Personeelszaken, Begroting en Organisatie van de ECB om verzoeker een berisping te geven

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

BM draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Centrale Bank.

____________

1 PB C 25 van 28.1.2012, blz. 68