Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 26 iunie 2013 – BM/BCE

(Cauza F-106/11)1

(Funcție publică – Personalul BCE – Procedură disciplinară – Sancțiune disciplinară – Mustrare scrisă)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: BM (Frankfurt am Main) (reprezentanți: M. L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (BCE) (reprezentanți: inițial P. Embley, M. López Torres și E. Carlini, agenți, ulterior M. López Torres și E. Carlini, agenți și asistați de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei directorului general al Direcției generale Resurse umane, Buget și Organizare a BCE de a aplica reclamantului o mustrare

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

BM suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Banca Centrală Europeană.

____________

1     JO C 25, 28.1.2012.