Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 26. junija 2013 – BM proti ECB

(Zadeva F-106/11)1

„Javni uslužbenci – Uslužbenci ECB – Disciplinski postopek – Disciplinska sankcija – Pisni opomin“

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: BM (Frankfurt am Main, Nemčija) (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (zastopniki: sprva P. Embley, M. López Torres in E. Carlini, agenti, nato M. López Torres in E. Carlini, agentki, skupaj z B. Wägenbaur, odvetnik)

Predmet

Javni uslužbenci – Predlog za razglasitev ničnosti odločbe namestnika generalnega direktorja generalnega direktorata ECB za kadrovske zadeve, proračun in organizacijo, s katero se tožeči stranki izreka opomin

Izrek

1.    Tožba se zavrne.

2.    BM nosi svoje stroške in stroške, ki so nastali Evropski centralni banki.

____________

1 UL C 25, 28.1.2012, str. 68.