Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 26 juni 2013

BM mot ECB

(Mål F-106/11)(1 )

Personalmål – ECB:s anställda – Disciplinärt förfarande – Disciplinär åtgärd – Skriftlig anmärkning

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: BM (Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska centralbanken (ECB) (ombud: inledningsvis P. Embley, M. López Torres och E. Carlini, därefter M. López Torres och E. Carlini, biträdda av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av ställföreträdande generaldirektören vid ECB:s generaldirektorat för personal, budget och organisation, att rikta en skriftlig anmärkning till sökanden.

Domslut

Talan ogillas.

BM ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska centralbankens rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 25, 28.1.2012, s. 68.