Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 30 mai 2013 – Marcuccio/Comisia

(Cauza F-141/11)1

(„Funcție publică – Articolul 34 alineatele (1) și (6) din Regulamentul de procedură – Cerere introductivă depusă prin fax în termenul de introducere a acțiunii – Semnătură manuscrisă a avocatului diferită de cea care figurează pe originalul cererii introductive transmis prin poștă – Tardivitatea acțiunii – Inadmisibilitate vădită”)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și M. J. Baquero Cruz, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei implicite a Comisiei prin care se refuză cererea reclamantului de a i se plăti restanțele de remunerație datorate pentru lunile septembrie-decembrie 2010 și ianuarie 2011

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1     JO C 65, 3.3.2012, p. 25.