Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 30. maja 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-141/11)1

(Javni uslužbenci – Člen 34, odstavka 1 in 6, Poslovnika – Vloga, vložena s telefaksom v roku za vložitev tožbe – Lastnoročni podpis odvetnika, ki se razlikuje od podpisa na originalni vlogi, poslani po pošti – Prepozno vložena tožba – Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: C. Berardis-Kayser in J. Baquero Cruz, zastopnika skupaj z A. Dal Ferro, odvetnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti sklepa Komisije, s katerim je z molkom zavrnila predlog tožeče stranke za izplačilo neizplačanega dela osebnih prejemkov za obdobje od septembra do decembra 2010 in januarja 2011

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.    L. Marcuccio nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.

____________

1 UL C 65, 3.3.2012, str. 25.