Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 19. června 2013 – BY v. AESA

(Věc F-8/12)1

„Zaměstnanci EASA – Dočasný zaměstnanec – Propuštění z důvodu odborné nezpůsobilosti – Povinnost péče – Vnější důvod pro pracovní potíže – Psychické obtěžování – Nemoc – Náhrada škody“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: BY (Lasne, Belgie) (zástupce: B.-H. Vincent, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA), (zástupci: M F. Manuhutu, zmocněnec, ve spolupráci s D. Waelbroeckem a A. Duronem, advokáti)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o propuštění žalobce a návrh na náhradu škody, kterou údajně utrpěl z důvodu tohoto propuštění a tvrzeného obtěžování.

Výrok rozsudku

Evropská agentura pro bezpečnost letectví zaplatí BY částku odpovídající devítiměsíčnímu čistému platu, který pobíral v den předcházející jeho propuštění.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené BY.

____________

1 Úř. věst. C 65, 3. 3. 2012, s. 28.