Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 19 iunie 2013 – BY/AESA

(Cauza F-8/12)1

(Personalul AESA – Agent temporar – Concediere pentru incompetență profesională – Obligația de solicitudine – Cauză exterioară dificultăților profesionale – Hărţuire morală – Boală – Daune interese)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: BY (Lasne, Belgia) (reprezentanți: B.-H. Vincent, avocat)

Pârâtă: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (reprezentanți: F. Manuhutu, agent, asistat de D. Waelbroeck și de A. Duron, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de concediere a reclamantului și cerere de reparare a prejudiciului moral pe care pretinde că l-a suferit în urma acestei concedieri și a pretinsei hărțuiri

Dispozitivul

Obligă Agenția Europeană de Siguranță a Aviației să plătească BY suma corespunzătoare remunerației nete pe care acesta o primea înaintea concedierii sale pentru nouă luni.

Respinge în rest acţiunea.

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de BY.

____________

1     JO C 65, 3.3.2012, p. 28.