Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 8. května 2013 – Z v. Soudní dvůr

(Věc F-71/11)1

„Veřejná služba – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Z (Lucemburk, Lucembursko)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropské unie (zástupce: A. V. Placco, zmocněnec)

Předmět věci

Návrh na zrušení hodnotícího posudku za období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007, jakož i uložení povinnosti žalovanému k zaplacení odškodnění za nemajetkovou újmu.

Výrok usnesení

Není namístě vydat rozhodnutí ve věci F-71/11, Z v. Soudní dvůr.

Žalobkyně ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené Soudním dvorem Evropské unie.

____________

1     Úř. věst. C 355, 3.12.2011, s. 30.