Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 8. maija rīkojums – Z/Tiesa

(lieta F-71/11) 1

Civildienests – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Z (Luksemburga, Luksemburga)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Tiesa (pārstāvis – A. V. Placco)

Priekšmets

Prasība atcelt novērtējuma ziņojumu par laikposmu no 2007. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim, kā arī piespriest atbildētājai izmaksāt atlīdzību par morālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

izbeigt tiesvedību par prasību lietā F-71/11 Z/Tiesa;

prasītājs sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Tiesas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 355, 3.12.2011., 30. lpp.