Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 8 mai 2013 – Z/Curtea de Justiție

(Cauza F-71/11)1

(Funcție publică – Nepronunţare asupra fondului)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Z (Luxemburg, Luxemburg)

Pârâtă: Curtea de Justiție a Uniunii Europene (reprezentant: M. A. V. Placco, agent)

Obiectul

Cerere având ca obiect anularea raportului de notare privind perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2007, precum și obligarea pârâtei la plata unei sume cu titlul de despăgubire pentru prejudiciul moral

Dispozitivul

Constată că nu este necesar să se pronunţe asupra acțiunii F-71/11, Z/Curtea de Justiție.

Reclamantul suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

____________

1 JO C 355 din 3.12.2011, p. 30.