Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 8 maj 2013 – Z mot domstolen

(Mål F-71/11)1

(Personalmål – Anledning saknas att döma i saken)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Z (Luxemburg, Luxemburg)

Svarande: Europeiska unionens domstol (ombud: M. A. V. Placco)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av betygsrapporten för perioden den 1 januari 2007–31 december 2007, samt talan om att svaranden ska utge ersättning för den ideella skada som sökanden lidit.

Avgörande

Det saknas anledning att döma i mål F-71/11, Z mot domstolen.

Sökanden ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska unionens domstols rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 355, 03.12.11, s. 30.