Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. június 4-i végzése – Marrone kontra Bizottság

(F-89/12. sz. ügy)1

Közszolgálat –Tisztviselők – Kinevezés – Az előmenetel egyenértékűségének elve – Besorolási fokozatba az új, kedvezőtlenebb szabályok alapján történő besorolás – Átsorolási kérelem – Késedelem – Új tények – Hiány – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Stefania Marrone (Wezembeek-Oppem, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues, A. Blot, és A. Tymen ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes átsorolását mellőző bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

S. Marrone viseli a saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 331., 2012.10.27., 33. o.