Language of document :

Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 19. lipnja 2013. – Goetz protiv Odbora regija

(Predmet F-89/11)1

Predmetni postupak završen je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

____________

1 SL C 347, 26.11.2011. str. 45.