Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. június 19-i ítélete – Goetz kontra Régiók Bizottsága

(F-89/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Szerződésen kívüli felelősség – Kártérítési kereset – Elfogadhatóság – A fellépésre nyitva álló határidő kezdete – Az OLAF által folytatott vizsgálat – Közigazgatási vizsgálat – A fegyelmi tanács előtt folyamatban lévő fegyelmi eljárás – Az adminisztráció azon kötelezettsége, hogy gondosan járjon el – A fegyelmi eljárás időtartama – A fegyelmi intézkedést nem eredményező fegyelmi eljárás megindítása miatti felelősség)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Charles Dieter Goetz (Linkebeek, Belgium) (képviselő: N. Lhoest és A.-A. Minet ügyvédek)

Alperes: Régiók Bizottsága (képviselők: J. C. Cañoto Argüelles, meghatalmazotti minőségben, segítője: B. Cambier ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Régiók Bizottsága azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben elutasítja a felperes által a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése alapján benyújtott, a felperest közigazgatási és fegyelmi eljárás során állítólag ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelmet.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

C. D. Goetz maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Unió Régiók Bizottsága részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 347., 2011.11.26., 45. o.