Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 19. jūnija spriedums – Goetz/Reģionu komiteja

(lieta F-89/11) 1

Civildienests – Ierēdņi – Ārpuslīgumiskā atbildība – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Pieņemamība – Termiņa prasības celšanai sākums – OLAF izmeklēšana – Administratīvā izmeklēšana – Disciplinārlieta Disciplinārlietu kolēģijā – Administrācijas pienākums rīkoties rūpīgi – Disciplinārlietas ilgums – Atbildība par disciplinārlietas, kura izbeigta bez soda noteikšanas, sākšanu

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Charles Dieter Goetz (Linkebeek, Beļģija) (pārstāvji N. Lhoëst un A.-A. Minet, avocats)

Atbildētāja: Reģionu komiteja (pārstāvji J. C. Cañoto Argüelles, kam palīdz B. Cambier, avocat)

Priekšmets

Civildienests – Prasība atcelt Reģionu komitejas lēmumu, ar ko noraida prasītāja lūgumu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktu, lai saņemtu kompensāciju par morālu un materiālu kaitējumu, kas esot radies saistība ar administratīvo procesu un disciplinārlietu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

C. D. Goetz sedz savus un atlīdzina Eiropas Savienības Reģionu komitejas tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 347, 26.11.2011., 45. lpp.