Language of document :

Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 19. lipnja 2013. – BY protiv EASA-e

(Predmet F-81/11)1

Predmetni postupak završen je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

____________

1 SL C 340, 19.11.2011., str. 41.