Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 19-i ítélete – BY kontra EASA

(F-81/11. sz. ügy)1

„Az EASA személyi állománya – Ideiglenes alkalmazott – Elfogadhatóság – Keresetindítási határidő – Kedvezőtlen előmeneteli jelentés – Újrabeosztás – Lelki zaklatás – Hatáskörrel való visszaélés”

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: BY (Lasne, Belgium) (képviselő: B.-H. Vincent ügyvéd)

Alperes: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (képviselők: F. Manuhutu meghatalmazott, valamint segítői D. Waelbroeck és A. Duron ügyvédek)

Az ügy tárgya

A felperest kedvezőtlen előmeneteli jelentést követően szolgálati érdekből nem vezető álláshelyre újrabeosztó határozat megsemmisítése iránti kérelem, és az állítólagosan okozott kár jogcímén a felperesnek fizetendő kártérítés iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

BY viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 340., 2011.11.19., 41. o.