Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 19 iunie 2013 – BY/AESA

(Cauza F-81/11)1

(Personalul AESA – Agent temporar – Admisibilitate – Termen de introducere a căii de atac – Raport de evaluare nefavorabil – Schimbarea repartizării – Hărțuire morală – Abuz de putere)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: BY (Lasne, Belgia) (reprezentant: B.-H. Vincent, avocat)

Pârâtă: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (reprezentanţi: F. Manuhutu, agent, asistat de D. Waelbroeck şi A. Duron, avocaţi)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de reîncadrare a reclamantului într-un post nemanagerial în interesul serviciului, în urma unui raport de evaluare defavorabil, precum și cerere de plată către reclamant a unei sume în temeiul prejudiciului pe care pretinde că l-a suferit

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

BY suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației.

____________

1     JO C 340, 19.11.11, p. 41.