Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 30. mai 2013. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-102/11)1

(Avalik teenistus – Kodukorra artikli 34 lõiked 1 ja 6 – Faksi teel õigeaegselt esitatud hagi – Faksile omakäeliselt antud allkiri, mis erineb posti teel saadetud originaalhagile antud allkirjast – Hagi esitamine hilinenult – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja J. Baquero Cruz, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada komisjoni vaikimisi tehtud otsus keelduda hagejale hüvitamast aastatel 2005-2010 tasumisele kuulunud iga-aastaseid reisikulusid töötamiskohast päritolukohta.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 126, 28.4.2012, lk 27.