Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 30. svibnja 2013. – Marcuccio

protiv Komisije

(Predmet F-102/11)1

Predmetni postupak završen je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

____________

1 SL C 126, 28.4.2012., str. 27.