Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 30. maija rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-102/11)1

Civildienests – Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts – Prasības pieteikums, kas prasības celšanas termiņā nosūtīts pa faksu – Pašrocīgs paraksts, kas atšķiras no paraksta uz prasības pieteikuma oriģināla, kas nosūtīts pa pastu – Novēlota prasība – Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un M. J. Baquero Cruz, pārstāvji, kuriem palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas netiešo lēmumu, ar kuru tā ir atteikusies samaksāt prasītājam ikgadējos ceļa izdevumus no viņa dienesta vietas uz viņa izcelsmes vietu par laikposmu no 2005. līdz 2010. gadam

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

L. Marcuccio sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijai radušos tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 126, 28.4.12., 27. lpp.