Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 30 maj 2013 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-102/11)1

(Personalmål – Artikel 34.1 och 34. 6 i rättegångsreglerna – Ansökan som ingetts per telefaxmeddelande inom fristen för talans väckande – Namnteckningen på telefaxmeddelandet är inte likadan som den som finns på originalansökan vilken skickats per post – Talan har väckts för sent – Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och J. Baquero Cruz, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens underförstådda beslut att inte betala sökandens resekostnader från dennes anställningsort till ursprungsorten under åren 2005–2010.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 126, 28.4.2012, s. 27.