Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 26.6.2013 – Achab v. ETSK

(Asia F-21/12)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Palkkaus – Ulkomaankorvaus – Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty edellytys – Perusteettomasti suoritetun maksun takaisinperintä)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Mohammed Achab (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Vastaaja: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) (asiamiehet: M. Arsène ja G. Boudot)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan sen päätöksen kumoamista, jolla kantajalta peruutettiin oikeus ulkomaankorvaukseen ja vaadittiin näiden korvausten palauttamista taannehtivasti.

Tuomiolauselma

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 9.6.2011 tekemä päätös kumotaan siltä osin kuin siinä velvoitetaan palauttamaan Mohammed Achabille 1.7.2010 lähtien maksetut ulkomaankorvaukset.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Mohammed Achabin oikeudenkäyntikuluista.

Mohammed Achab vastaa puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

1 EUVL C 133, 5.5.2012, s. 30.