Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 26-i ítélete – Achab kontra EGSZB

(F-21/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Díjazás – Külföldi munkavégzési támogatás – A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjában szereplő feltétel – Jogalap nélküli kifizetés visszatérítése)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Mohammed Achab (Brüsszel, Belgium) (képviselő: N. Lhoëst ügyvéd)

Alperes: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) (képviselők: M. Arsène és G. Boudot meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesnek folyósított külföldi munkavégzési támogatást megszüntető és a kifizetett támogatások visszamenőleges visszatérítését elrendelő határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. június 9-i határozatát annyiban, amennyiben elrendeli az M. Achabnak 2010. július 1-je óta kifizetett külföldi munkavégzési támogatások visszatérítését.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az M. Achab részéről felmerült költségek felét.

M. Achab maga viseli költségei felét.

____________

1 HL C 133., 2012.5.5., 30. o.