Language of document :

2013 m. birželio 26 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Achab prieš EESRK

(Byla F-21/12)1

(Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Darbo užmokestis – Ekspatriacijos išmoka – Sąlyga, numatyta Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 4 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose – Nepagrįstai sumokėtų sumų susigrąžinimas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Mohammed Achab (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato N. Lhoëst

Atsakovė: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK), atstovaujamas M. Arsène ir G. Boudot

Dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą nutraukti ekspatriacijos išmokos mokėjimą ieškovui ir grąžinti jau sumokėtas išmokas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.    Panaikinti 2011 m. birželio 9 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sprendimą, kiek juo nurodoma grąžinti M. Achab nuo 2010 m. liepos 1 d. mokėtas ekspatriacijos išmokas.

2.    Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.    Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas padengia savo ir pusę M. Achab bylinėjimosi išlaidų.

4.    Priteisti iš M. Achab pusę bylinėjimosi išlaidų.

____________

1 OL C 133, 2012 5 5, p. 30.