Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 18. června 2013 – Biwer a další v. Komise

(Věc F-115/10)1

„Veřejná služba – Odměna – Rodinné přídavky – Příspěvek na vzdělání – Podmínky přiznání – Odečtení příspěvku stejné povahy vypláceného z jiných zdrojů – Zjevně neopodstatněná žaloba“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Jacques Biwer a další (Bascharage, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise, na základě něhož se určité finanční pomoci členského státu studentům vyššího vzdělávání považují za dávky téže povahy, jako jsou rodinné přídavky, a tyto finanční pomoci se odečítají od příspěvku na vzdělání poskytovaného úředníkům, kteří jsou rodiči těchto studentů

Výrok usnesení

Žaloba J. Biwera a pěti ostatních žalobců, jejichž jména jsou uvedena v příloze, se zamítá jako zjevně postrádající jakýkoli právní základ.

Jacques Biwer a pět ostatních žalobců, jejichž jména jsou uvedena v příloze, ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené Evropskou komisí.

____________

1     Úř. věst. C 30, 29.1.2011, s. 66.