Language of document :

Personalerettens kendelse (enedommer) af 18. juni 2013 – Biwer m.fl. mod Europa-Kommissionen

(Sag F-115/10) 1

(Personalesag – løn – familietillæg – uddannelsestillæg – betingelser for tildeling – fradrag af tillæg af samme art fra anden side – åbenbart ugrundet søgsmål)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Jacques Biwer m.fl. (Bascharage, Luxembourg) (ved advokat F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at anse visse former for økonomisk støtte fra en medlemsstat til studerende på videregående uddannelser for tillæg af samme slags som familietillæg og om at fratrække denne økonomiske støtte i det uddannelsestillæg, der udbetales til tjenestemænd, som er forældre til disse studerende.

Konklusion

Søgsmålet, anlagt af Jacques Biwer og de øvrige fem sagsøgere, hvis navne fremgår af bilaget, afvises som åbenbart ugrundet.

Jacques Biwer og de øvrige fem sagsøgere, hvis navne fremgår af bilaget, bærer deres egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Europa-Kommissionen.

____________

1 EUT C 30 af 29.1.2011, s. 66.