Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (yhden tuomarin kokoonpano) 18.6.2013 – Biwer ym. v. komissio

(Asia F-115/10)1

(Henkilöstö – Palkkaus – Perhelisät – Koululisä – Myöntämisedellytykset – Muualta saadun samanluonteisen lisän vähentäminen – Selvästi perusteeton kanne)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Jacques Biwer ym. (Bascharage, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus komission sellaisen päätöksen kumoamisesta, jossa tiettyjä jäsenvaltion korkeakouluopiskelijoille myöntämiä taloudellisia tukia pidetään perhelisien kanssa samanluonteisina lisinä ja vähennetään tällaiset taloudelliset tuet virkamiehille, jotka ovat kyseisten opiskelijoiden vanhempia, myönnettävästä koululisästä

Määräysosa

Jacques Biwerin ja viiden muun kantajan, joiden nimet ovat liitteenä, kanne hylätään selvästi täysin perusteettomana.

Jacques Biwer ja viisi muuta kantajaa, joiden nimet ovat liitteenä, vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 30, 29.1.2011, s. 66.