Language of document :

Civildienesta tiesas (viena tiesneša sastāvā) 2013. gada 18. jūnija rīkojums – Biwer u.c./Komisija

(lieta F-115/10)1

Civildienests – Atalgojums – Ģimenes pabalsti – Pabalsts izglītībai – Piešķiršanas nosacījumi – Līdzīga no citiem avotiem saņemama pabalsta atskaitīšana – Acīmredzami nepamatota prasība

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Jacques Biwer u.c. (Bascharage, Luksemburga) (pārstāvis – F. Frabetti, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un D. Martin)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu uzskatīt noteiktu dalībvalsts finansiālo palīdzību augstākās izglītības iestāžu studentiem par tāda paša rakstura pabalstiem kā ģimenes pabalsti un atskaitīt šo finansiālo palīdzību no šo studentu vecākiem ierēdņiem piešķirtā pabalsta izglītībai

Rezolutīvā daļa:

J. Biwer un pārējo piecu prasītāju, kuru vārdi minēti pielikumā, prasību noraidīt kā acīmredzami juridiski nepamatotu;

J. Biwer un pārējie pieci prasītāji, kuru vārdi minēti pielikumā, sedz savus tiesāšanās izdevumus paši un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 29.1.11., 66. lpp.