Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (judecător unic) din 18 iunie 2013 – Biwer și alții/Comisia

(Cauza F-115/10)1

(Funcție publică – Remunerație – Alocații familiale – Alocație școlară – Condiții de acordare – Deducerea unei alocații de aceeași natură încasate din alte surse – Acțiune vădit nefondată)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Jacques Biwer și alții (Bascharage, Luxemburg) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și D. Martin, agenți)

Obiectul

Funcţie publică – Cerere de anulare a deciziei Comisiei de a considera anumite ajutoare financiare acordate de un stat membru persoanelor care urmează o formă de învăţământ superior ca fiind alocaţii având aceeaşi natură cu alocaţiile familiale şi de a deduce aceste ajutoare financiare din alocaţia şcolară plătită funcţionarilor, părinţi ai respectivilor studenţi

Dispozitivul

Respinge acțiunea formulată de domnul Biwer și de ceilalți cinci reclamanți ale căror nume figurează în anexă ca vădit nefondată.

Domnul Biwer și ceilalți cinci reclamanți ale căror nume figurează în anexă suportă propriile cheltuieli de judecată și sunt obligați să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1     JO C 30, 29.1.2011, p. 66