Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (samosudca) z 18. júna 2013 – Biwer a i./Komisia

(vec F-115/10) 1

(Verejná služba – Odmena – Rodinné prídavky – Príspevok na vzdelanie – Podmienky priznania – Odpočítanie príspevku podobného charakteru vyplácaného z iných zdrojov – Zjavne neodôvodnená žaloba)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Jacques Biwer a i. (Bascharage, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie považovať určitú finančnú pomoc členského štátu študentom vyššieho vzdelávania za príspevky rovnakej povahy ako sú rodinné prídavky a odpočítať túto finančnú pomoc od príspevkov na vzdelanie priznaných úradníkom, ktorí sú rodičmi týchto študentov

Výrok

1.    Žaloba pána Biwera a piatich iných žalobcov, ktorých mená sa nachádzajú v prílohe, sa zamieta ako zjavne bez právneho základu.

2.    Pán Biwer a piati iný žalobcovia, ktorých mená sa nachádzajú v prílohe, znášajú vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

____________

1 Ú. v. EÚ C 30, 29.1.2011, s. 66.