Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (sodnik posameznik) z dne 18. junija 2013 – Biwer in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-115/10)1

(Javni uslužbenci – Osebni prejemki – Družinski dodatki – Dodatek za šolanje – Pogoji za dodelitev – Odštetje istovrstnega dodatka, ki se prejema iz drugega vira – Očitno neutemeljena tožba)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Jacques Biwer in drugi (Bascharage, Luksemburg) (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in D. Martin, agenta)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o tem, da se nekatere finančne pomoči države članice študentom v visokem izobraževanju šteje kot dodatke, ki imajo enako naravo kot družinski dodatki, in da se te finančne pomoči odšteje od dodatka za šolanje, ki ga prejemajo uradniki, ki so starši teh študentov.

Izrek

1.    Tožba J. Biwerja in petih drugih tožečih strank, katerih imena so razvidna iz priloge, se zavrne ker je očitno brez pravne podlage.

2.    J. Biwer in pet drugih tožečih strank, katerih imena so razvidna iz priloge, nosijo svoje stroške in stroške Evropske komisije.

____________

1 UL C 30, 29.1.2011, str. 66.