Language of document :

Personaldomstolens beslut (ensamdomare) av den 18 juni 2013 – Biwer m.fl. mot kommissionen

(Mål F-115/10)1

(Personalmål – Ersättning – Familjetillägg – Utbildningstillägg – Villkor för beviljande – Avdrag för ett bidrag av samma slag som erhålls från annat håll – Uppenbart att talan ska ogillas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jacques Biwer med flera (Bascharage, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att anse att vissa ekonomiska stöd som en medlemsstat betalar ut till studenter som följer en högre utbildning utgör ersättning av samma slag som familjetillägg och att avdrag ska göras för dessa ekonomiska stöd från det utbildningstillägg som utbetalas till tjänstemän som är föräldrar till sådana studenter.

Avgörande

Talan som väckts av Jacques Biwer och de fem övriga sökande vilkas namn anges i bilagan ogillas, eftersom det är uppenbart att den helt saknar rättslig grund.

Jacques Biwer och de fem övriga sökande vilkas namn anges i bilagan ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 30 den 29.1.2011, s. 66.