Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 26. jūnija spriedums – Buschak/Komisija

(lieta F-56/12) 1

Civildienests – Pagaidu darbinieks – Bezdarbnieka pabalsts – Iemaksas pensiju shēmā – Novēlota sūdzība

Tiesvedības valoda vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Willy Buschak (Drēzdene, Vācija) (pārstāvis T. Menssen, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji B. Eggers un D. Martin)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu nepārskaitīt prasītājam domātās iemaksas valsts vai Eiropas Savienības pensiju shēmā, izbeidzoties viņa pagaidu darbinieka līgumam, par laiku, kad viņš bijis bezdarbnieks, un prasība tās iekļaut Eiropas Savienības pensiju shēmā vai pārnest viņa tiesības uz pensiju uz valsts pensiju shēmu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

W. Buschak sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 243, 11.8.12., 34. lpp.