Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 26. června 2013 – BM v. ECB

(Věc F-78/11)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci ECB – Prodloužení zkušební doby se zpětnou účinností – Rozhodnutí ukončit smlouvu během zkušební doby – Disciplinární řízení“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: BM (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka (zástupci: původně P. Embley, M. López Torres a E. Carlini, zmocněnci, poté M. López Torres a E. Carlini, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí ECB vypovědět smlouvu žalobce v průběhu zkušební doby z důvodu disciplinárního provinění, které bylo sankcionováno udělením důtky.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Výkonné rady Evropské centrální banky ze dne 20. května 2011, kterým se ke dni 31. října 2011 ukončuje smlouva s BM, se zrušuje.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropská centrální banka ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené BM.

____________

1 Úř. věst. C 319, 29. 10. 2011, s. 30.