Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 26. juuni 2013. aasta otsus – BM versus EKP

(kohtuasi F-78/11)1

(Avalik teenistus – EKP töötajad – Katseaja pikendamine tagasiulatuvalt – Otsus vabastada teenistusest katseaja – Distsiplinaarmenetlus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: BM (Frankfurt am Main, Saksamaa) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank (esindajad: P. Embley, M. López Torres ja E. Carlini, hiljem M. López Torres ja E. Carlini, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada EKP otsus, millega öeldi katseajal üles hageja tööleping noomitusega lõppenud distsiplinaarmenetluse tõttu.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Keskpanga juhatuse 20. mai 2011. otsus, millega öeldi BM tööleping üles 31. oktoobril 2011.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Keskpanga kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja BM kohtukulud.

____________

1     ELT C 319, 28.10.2011, lk 30.