Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 26 iunie 2013 – BM/BCE

(Cauza F-78/11)1

(Funcție publică – Personalul BCE – Prelungirea retroactivă a perioadei de probă – Decizie de încetare a contractului în perioada de probă – Procedură disciplinară)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: BM (Frankfurt am Main, Germania) (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (reprezentanți: inițial P. Embley, M. López Torres și E. Carlini, în calitate de agenți, ulterior M. López Torres și E. Carlini, în calitate de agenți, asistați de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei BCE de încetare a contractului reclamantului în perioada de probă ca urmare a unei fapte sancționate disciplinar cu mustrare

Dispozitivul

Anulează decizia Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene din 20 mai 2011 de încetare a contractului lui BM începând cu 31 octombrie 2011.

Respinge în rest acțiunea.

Banca Centrală Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de BM.

____________

1     JO C 319, 29.10.2011, p. 30.