Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 26 juni 2013

BM mot ECB

(Mål F-78/11)(1 )

Personalmål – ECB:s anställda – Retroaktiv förlängning av prövotiden – Beslut att säga upp kontraktet under prövotiden – Disciplinärt förfarande

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: BM (Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska centralbanken (ombud: inledningsvis P. Embley, M. López Torres och E. Carlini och därefter M. López Torres och E. Carlini, biträdda av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet från ECB att säga upp sökandens kontrakt under praktikperioden på grund av ett disciplinfel vilket föranledde en anmärkning.

Domslut

Beslutet som fattades av europeiska centralbankens direktion den 20 maj 2011, varigenom BM:s kontrakt upphörde att gälla den 31 oktober 2011, ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska centralbanken ska bära sina rättegångskostnader och ersätta BM:s rättegångskostnader.

____________

(1 )EUT C 319, 29.10.11, s. 30.