Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 24. juni 2013 – Mateo Pérez mod Kommissionen

(Sag F-144/11) 1

(Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – anmodning om annullation af en berigtigelse til meddelelsen om udvælgelsesprøve – berigtigelse, der ikke fastsætter betingelserne for ikke at give sagsøgeren adgang – ikke nogen bebyrdende retsakt – ingen adgang til at deltage i færdighedstestene – formaliteten – søgsmålsfrist – sag for sent anlagt – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Mateo Pérez (Alicante, Spanien) (ved advokat I. Ruiz García)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at give sagsøgeren adgang til udvælgelsesprøverne efter offentliggørelsen af en berigtigelse til meddelelsen om udvælgelsesprøve, hvorved udelukkelsesbedømmelsen for prøve (d) i situationsvurderingen blev annulleret.

Konklusion

Sagen afvises.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler Mateo Pérez’ omkostninger fra og med den 14. marts 2012, datoen for indgivelse af svarskriftet.

Mateo Pérez bærer sine egne omkostninger for tiden før den 14. marts 2012.

____________

1 EUT C 65 af 3.3.2012, s. 27.