Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 24.6.2013 – Mateo Pérez v. komissio

(Asia F-144/11)1

(Henkilöstö – Avoin kilpailu – Kilpailuilmoituksen oikaisun kumoamista koskeva vaatimus – Oikaisu, jossa ei aseteta kantajan poissulkevia edellytyksiä – Henkilölle vastaisen toimen puuttuminen – Arviointiin osallistumisen epääminen – Tutkittavaksi ottaminen – Kanteen nostamisen määräajat – Myöhästyminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Carlos Mateo Pérez (Alicante, Espanja) (edustaja: asianajaja I. Ruiz García)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet J. Currall ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus, jolla kantajan osallistuminen valintakokeisiin evättiin sen jälkeen, kun oli julkaistu kilpailuilmoituksen oikaisu, jossa tilanteenarviointikykyä mittaavan kokeen (d) karsiutumiseen johtava arvosana oli poistettu

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Carlos Mateo Pérezin oikeudenkäyntikulut 14.3.2012, jolloin vastine jätettiin, lähtien.

Mateo Pérez vastaa 14.3.2012 edeltävistä omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 65, 3.3.2012, s. 27.