Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohus (ainukohtunik) 18. juuni 2013. aasta määrus – Jargeac jt versus komisjon

(kohtuasi F-98/11)1

(Avalik teenistus – Töötasu – Peretoetused – Õppetoetus – Maksmise tingimused –Mujalt saadava samalaadse toetuse mahaarvamine – Hagi osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamata)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Bernard Jargeac jt. (Hostert, Luksemburg) (esindajad: advokaadid F. Moyse ja A. Salerno, hiljem advokaat A. Salerno)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, mille kohaselt käsitatakse liikmesriigi teatavat rahalist abi kõrgkoolis õppijatele peretoetustega sarnaste toetustena ja arvatakse nimetatud abi maha selliste õpilaste ametnikest vanematele määratud õppetoetustest, ning nõue tühistada otsus nõuda alusetult saadu tagasi.

Resolutsioon

Tunnistada hagi Finchi esitatud osas ilmselgelt vastuvõetamatuks.

Jätta hagi Jargeac’i, Aliaga Artero, Charrière’, Clarke’i, Domingues’e, Hughes’i, Lanneluc’i ja Zein’i esitatud osas õigusliku põhjenduse ilmselge puudumise tõttu rahuldamata.

Jätta Jargeac’i ja lisas loetletud kaheksa ametniku või endise ametniku kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt välja komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 347, 26.11.2011, lk 47.