Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (yhden tuomarin kokoonpano) 18.6.2013 – Jargeac ym. v. komissio

(Asia F-98/11)1

(Henkilöstö – Palkkaus – Perheavustukset – Koulutuslisä – Myöntämisedellytykset – Muualta saatua samankaltaista lisää vastaavan määrän vähentäminen – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bernard Jargeac ym. (Hostert, Luxemburg) (edustajat: aluksi asianajajat F. Moyse ja A. Salerno, sitten asianajaja A. Salerno)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sellaisen komission päätöksen kumoamiseksi, jolla tiettyjä jäsenvaltion korkea-asteen opiskelijoille myöntämiä taloudellisia tukia pidettiin perheavustusten kaltaisina avustuksina ja jolla nämä taloudelliset tuet vähennettiin virkamiehille, jotka ovat näiden opiskelijoiden vanhempia, myönnettävästä koulutuslisästä, ja perusteettoman edun palauttamista koskevan päätöksen kumoamiseksi

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta Finchin osalta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Kanne hylätään Jargeacin, Aliaga Arteron, Charrièren, Clarken, Dominguesin, Hughesin, Lannelucin ja Zeinin osalta, koska se on selvästi täysin perusteeton.

Jargeac ja kahdeksan muuta virkamiestä tai entistä virkamiestä, joiden nimet mainitaan liitteessä, vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 347, 26.11.2011, s. 47.