Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (sudac pojedinac) od 18. lipnja 2013. – Jargeac i dr.

protiv Komisije

(Predmet F-98/11)1

Predmetni postupak završen je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

____________

1 SL C 347, 26.11.2011., str. 47.