Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2013. június 18-i végzése – Jargeac és társai kontra Bizottság

(F-98/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Díjazás – Családi ellátások – Iskoláztatási támogatás – A részesülés feltételei – Ugyanolyan jellegű máshonnan kapott ellátás levonása – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Bernard Jargeac (Hostert, Luxemburg) és társai (képviselők kezdetben: F. Moyse és A. Salerno ügyvédek, később: A. Salerno ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, hogy valamely tagállam által a felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatott bizonyos pénzügyi támogatást ugyanolyan ellátásként kezel, mint a családi ellátásokat, és e támogatást levonja e hallgatók tisztviselő szüleinek biztosított iskoláztatási támogatásból, valamint a jogalap nélkül kifizetett összeg visszaköveteléséről szóló határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet a P. Finch által benyújtott részében mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet a B. Jargeac, J. A. Aliaga Artero, R. Charrière, R. Clarke, F. Domingues, H. Hughes, J. Lanneluc és A. I. Zein által benyújtott részében mint nyilvánvalóan minden jogalapot nélkülözőt elutasítja.

B. Jargeac, valamint a nyolc másik tisztviselő és volt tisztviselő, akiknek a neve a mellékletben szerepel, maguk viselik saját költségeiket, továbbá kötelesek viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 347., 2011.11.26., 47. o.