Language of document :

2013 m. birželio 18 d. Tarnautojų teismo (vienas teisėjas) nutartis byloje Jargeac ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-98/11)1

(Viešoji tarnyba – Darbo užmokestis – Šeimos pašalpos – Mokymosi pašalpa – Paskyrimo sąlygos – Iš kitų šaltinių mokamos tos pačios rūšies pašalpos – Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Bernard Jargeac ir kt. (Hostert, Liuksemburgas), iš pradžių atstovaujami advokatų F. Moyse ir A. Salerno, vėliau – advokato A. Salerno

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir D. Martin

Dalykas

Prašymas panaikinti Komisijos sprendimą tam tikrą valstybės narės finansinę paramą aukštųjų mokyklų studentams priskirti tos pačios rūšies išmokoms kaip ir išmokas šeimai ir atskaityti šią finansinę paramą iš mokymo išmokų, mokamų šių studentų tėvams, kurie yra pareigūnai, taip pat panaikinti sprendimą išieškoti pernelyg didelę išmokėtą išmoką.

Rezoliucinė dalis

Atmesti P. Finch ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

Atmesti B. Jargeac, J. A. Aliaga Artero, R. Charrière, R. Clarke, F. Domingues, H. Hughes, J. Lanneluc ir A. I. Zein ieškinį kaip akivaizdžiai teisiškai nepagrįstą.

B. Jargeac ir kiti aštuoni pareigūnai arba buvę pareigūnai, kurių asmenvardžiai nurodyti pridedame priede, padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 347, 2011 11 26, p. 47.