Language of document :

Civildienesta tiesas (viena tiesneša sastāvā) 2013. gada 18. jūnija rīkojums – Jargeac u.c./Eiropas Komisija

(lieta F-98/11)1

Civildienests – Atalgojums – Ģimenes pabalsti – Pabalsts izglītībai – Piešķiršanas nosacījumi – Līdzīga no citiem avotiem saņemama pabalsta atskaitīšana – Prasība, kas ir daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Bernard Jargeac u.c. (Hostert, Luksemburga) (pārstāvji – sākotnēji F. Moyse un A. Salerno, advokāti, pēc tam A. Salerno, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un D. Martin)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu uzskatīt noteiktu dalībvalsts finansiālo palīdzību augstākās izglītības iestāžu studentiem par tāda paša rakstura pabalstiem kā ģimenes pabalsti un atskaitīt šo finansiālo palīdzību no šo studentu vecākiem ierēdņiem piešķirtā pabalsta izglītībai, kā arī atcelt lēmumu veikt nepamatoto maksājumu atgūšanu

Rezolutīvā daļa:

Finch k-ga celto prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

Jargeac k-ga, Aliaga Artero k-ga, Charrière k-ga, Clarke k-ga, Domingues k-dzes, Hughes k-dzes, Lanneluc k-ga un Zein k-ga celto prasību noraidīt kā acīmredzami juridiski nepamatotu;

B. Jargeac un pārējie astoņi ierēdņi vai bijušie ierēdņi, kuru vārdi ir norādīti pielikumā, sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 347, 26.11.11., 47. lpp.