Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 18. juni 2013 Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-100/11) 1

(Personalesag – tjenestemænd – løn – dagpenge – betingelser for tildeling – faktisk etablering på tjenestestedet – åbenbart, at sagen er retligt ugrundet – sagsomkostninger – procesreglementets artikel 94)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om afslag på at tildele sagsøgeren dagpenge i forbindelse med afgørelsen om dennes overførsel fra delegationen i Angola til hjemstedet i Bruxelles.

Konklusion

Sagen afvises som åbenbart ugrundet.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Europa-Kommissionen.

Luigi Marcuccio betaler Retten for EU-personalesager et beløb svarende til 2 000 EUR.

____________

1     EUT C 25 af 28.1.2012, s. 67.