Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 18. juuni 2013. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-100/11) 1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Töötasu – Päevaraha – Määramise tingimused – Teenistuskoha tegelikult kindlakstegemine – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi – Asja läbivaatamise kulud – Kodukorra artikkel 94)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja J. Baquero Cruz, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega komisjon keeldus määramast hagejale päevaraha seoses otsusega viia hageja Angola delegatsioonist üle Brüsselisse.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Mõista L. Marcucciolt Avaliku Teenistuse Kohtu kasuks välja 2000 euro suurune summa.

____________

1 ELT C 25, 28.1.2012, lk 67.